Mass Readings for April 14, 2019

Ezekiel 37:21-28 // Jeremiah 31:10-13 // John 11:45-56

Mass Readings for April 15, 2019

Isaiah 42:1-7 // Psalms 27:1-3, 13-14 // John 12:1-11

Mass Readings for April 16, 2019

Isaiah 49:1-6 // Psalms 71:1-6, 15, 17 // John 13:21-33, 36-38

Mass Readings for April 17, 2019

Isaiah 50:4-9 // Psalms 69:8-10, 21-22, 31, 33-34 // Matthew 26:14-25

Mass Readings for April 18, 2019

Exodus 12:1-8, 11-14 // Psalms 116:12-13, 15-18 // 1 Corinthians 11:23-26 // John 13:1-15

Mass Readings for April 19, 2019

Isaiah 52:13--53:12 // Psalms 31:2, 6, 12-13, 15-17, 25 // Hebrews 4:14-16; 5:7-9 // John 18:1--19:42

Mass Readings for April 20, 2019

Genesis 1:1--2:2 // Psalms 104:1-2, 5-6, 10, 12-14, 24, 35 // Genesis 22:1-18 // Psalms 16:5, 8-11 // Exodus 14:15--15:1 // Exodus 15:1-6, 17-18 // Isaiah 54:5-14 // Psalms 30:2, 4-6, 11-13 // Isaiah 55:1-11 // Isaiah 12:2-6 // Baruch 3:9-15, 32--4:4 // Psalms 19:8-11 // Ezekiel 36:16-28 // Psalms 42:3, 5; 43:3-4 // Romans 6:3-11 // Psalms 118:1-2, 16-17, 22-23 // Mark 16:1-7

Mass Readings for April 21, 2019

Acts 10:34, 37-43 // Psalms 118:1-2, 16-17, 22-23 // Colossians 3:1-4 // John 20:1-9

Mass Readings for April 22, 2019

Acts 2:14, 22-33 // Psalms 16:1-2, 5, 7-11 // Matthew 28:8-15

Mass Readings for April 23, 2019

Acts 2:36-41 // Psalms 33:4-5, 18-20, 22 // John 20:11-18

Follow uCatholic

1,019,041FansLike
55,896FollowersFollow
8,701FollowersFollow
27,000SubscribersSubscribe