Mass Readings for February 7, 2023

Genesis 1:20--2:4 // Psalms 8:4-9 // Mark 7:1-13

Mass Readings for February 6, 2023

Genesis 1:1-19 // Psalms 104:1-2, 5-6, 10, 12, 24, 35 // Mark 6:53-56

Mass Readings for February 5, 2023

Isaiah 58:7-10 // Psalms 112:4-9 // 1 Corinthians 2:1-5 // Matthew 5:13-16

Mass Readings for February 4, 2023

Hebrews 13:15-17, 20-21 // Psalms 23:1-6 // Mark 6:30-34

Mass Readings for February 3, 2023

Hebrews 13:1-8 // Psalms 27:1, 3, 5, 8-9 // Mark 6:14-29

Mass Readings for February 2, 2023

Malachi 3:1-4 // Psalms 24:7-10 // Hebrews 2:14-18 // Luke 2:22-40

Mass Readings for February 1, 2023

Hebrews 12:4-7, 11-15 // Psalms 103:1-2, 13-14, 17-18 // Mark 6:1-6

Mass Readings for January 31, 2023

Hebrews 12:1-4 // Psalms 22:26-28, 30-32 // Mark 5:21-43

Mass Readings for January 30, 2023

Hebrews 11:32-40 // Psalms 31:20-24 // Mark 5:1-20

Mass Readings for January 29, 2023

Hebrews 11:1-2, 8-19 // Luke 1:69-75 // Mark 4:35-41