Mass Readings For September 12, 2018

Galatians 4:4-7 // Luke 1:46-55 // Luke 1:39-57

Mass Readings For September 13, 2018

1 Corinthians 8:1-7, 11-13 // Psalms 139:1-3, 13-14, 23-24 // Luke 6:27-38

Mass Readings For September 26, 2018

Proverbs 30:5-9 // Psalms 119:29, 72, 89, 101, 104, 163 // Luke 9:1-6

Mass Readings For October 28, 2018

Jeremiah 31:7-9 // Psalms 126:1- // Hebrews 5:1-6 // Mark 10:46-52

Mass Readings For November 29, 2018

Sirach 44:1, 10-15 // Psalms 24:1-6 // Mark 10:17-21

Mass Readings for December 31, 2018

1 John 2:18-21 // Psalms 96:1-2, 11-13 // John 1:1-18

Mass Readings for February 1, 2019

Hebrews 10:32-39 // Psalms 37:3-6, 23-24, 39-40 // Mark 4:26-34

Mass Readings for March 5, 2019

Sirach 35:1-12 // Psalms 50:5-8, 14, 23 // Mark 10:28-31

Mass Readings for April 6, 2019

Jeremiah 11:18-20 // Psalms 7:2-3, 9-12 // John 7:40-53

Mass Readings for May 8, 2019

Acts 8:1-8 // Psalms 66:1-7 // John 6:35-40