Mass Readings For September 12, 2018

Galatians 4:4-7 // Luke 1:46-55 // Luke 1:39-57

Mass Readings For September 13, 2018

1 Corinthians 8:1-7, 11-13 // Psalms 139:1-3, 13-14, 23-24 // Luke 6:27-38

Mass Readings For October 2, 2018

Exodus 23:20-23 // Psalms 91:1-6, 10-11 // Matthew 18:1-5, 10

Mass Readings For November 3, 2018

Philippians 1:18-26 // Psalms 42:2-3, 5 // Luke 14:1, 7-11

Mass Readings for December 5, 2018

Isaiah 25:6-10 // Psalms 23:1-6 // Matthew 15:29-37

Mass Readings for January 6, 2019

Isaiah 60:1-6 // Psalms 72:1-2, 7-8, 10-13 // Ephesians 3:2-3, 5-6 // Matthew 2:1-12

Mass Readings for February 7, 2019

Hebrews 12:18-19, 21-24 // Psalms 48:2-4, 9-11 // Mark 6:7-13

Mass Readings for March 11, 2019

Leviticus 19:1-2, 11-18 // Psalms 19:8-10, 15 // Matthew 25:31-46

Mass Readings for April 12, 2019

Jeremiah 20:10-13 // Psalms 18:2-7 // John 10:31-42

Mass Readings for May 14, 2019

Acts 1:15-17, 20-26 // Psalms 113:1-8 // John 15:9-17