Mass Readings For September 12, 2018

Galatians 4:4-7 // Luke 1:46-55 // Luke 1:39-57

Mass Readings For September 13, 2018

1 Corinthians 8:1-7, 11-13 // Psalms 139:1-3, 13-14, 23-24 // Luke 6:27-38

Mass Readings For October 6, 2018

Job 42:1-3, 5-6, 12-17 // Psalms 119:66, 71, 75, 91, 125, 130 // Luke 10:17-24

Mass Readings For November 7, 2018

Philippians 2:12-18 // Psalms 27:1, 4, 13-14 // Luke 14:25-33

Mass Readings for December 9, 2018

Baruch 5:1-9 // Psalms 126:1-6 / Philippians 1:4-6, 8-11 // Luke 3:1-6

Mass Readings for January 10, 2019

1 John 4:19--5:4 // Psalms 72:2, 14-15, 17 // Luke 4:14-22

Mass Readings for February 11, 2019

Genesis 1:1-19 // Psalms 104:1-2, 5-6, 10, 12, 24, 35 // Mark 6:53-56

Mass Readings for March 15, 2019

Deuteronomy 26:16-19 // Psalms 119:1-2, 4-5, 7-8 // Matthew 5:43-48

Mass Readings for April 16, 2019

Isaiah 49:1-6 // Psalms 71:1-6, 15, 17 // John 13:21-33, 36-38

Mass Readings for May 18, 2019

Acts 2:44-47 // Psalms 131:1-3 // Luke 12:22-31