Mass Readings For September 12, 2018

Galatians 4:4-7 // Luke 1:46-55 // Luke 1:39-57

Mass Readings For September 13, 2018

1 Corinthians 8:1-7, 11-13 // Psalms 139:1-3, 13-14, 23-24 // Luke 6:27-38

Mass Readings For September 24, 2018

Proverbs 3:27-34 // Psalms 15:2-5 // Luke 8:16-18

Mass Readings For September 25, 2018

Proverbs 21:1-6, 10-13 // Psalms 119:1, 27, 30, 34-35, 44 // Luke 8:19-21

Mass Readings For September 26, 2018

Proverbs 30:5-9 // Psalms 119:29, 72, 89, 101, 104, 163 // Luke 9:1-6

Mass Readings For September 27, 2018

Ecclesiastes 1:2-11 // Psalms 90:3-6, 12-14, 17 // Luke 9:7-9

Mass Readings For September 28, 2018

Ecclesiastes 3:1-11 // Psalms 144:1-4 // Luke 9:18-22

Mass Readings For September 29, 2018

Daniel 7:9-10, 13-14 // Psalms 138:1-5 // John 1:47-51

Mass Readings For September 30, 2018

Numbers 11:25-29 // Psalms 19:8, 10, 12-14 // James 5:1-6 // Mark 9:38-43, 45, 47-48

Mass Readings For October 1, 2018

Job 1:6-22 // Psalms 17:1-3, 6-7 // Luke 9:46-50