Mass Readings For September 12, 2018

Galatians 4:4-7 // Luke 1:46-55 // Luke 1:39-57

Mass Readings For September 13, 2018

1 Corinthians 8:1-7, 11-13 // Psalms 139:1-3, 13-14, 23-24 // Luke 6:27-38

Mass Readings For October 24, 2018

Ephesians 3:2-12 // Isaiah 12:2-6 // Luke 12:39-48

Mass Readings For November 25, 2018

Daniel 7:13-14 // Psalms 93:1-2, 5 // Revelation 1:5-8 // John 18:33-37

Mass Readings for December 27, 2018

1 John 1:1-4 // Psalms 97:1-2, 5-6, 11-12 // John 20:1-8

Mass Readings for January 28, 2019

Nehemiah 8:2-4, 5-6, 8-10 // Psalms 19:8-10, 15 // 1 Corinthians 12:12-30 // Luke 1:1-4; 4:14-21

Mass Readings for March 1, 2019

Sirach 6:5-17 // Psalms 119:12, 16, 18, 27, 34-35 // Mark 10:1-12

Mass Readings for April 2, 2019

Ezekiel 47:1-9, 12 // Psalms 46:2-3, 5-6, 8-9 // John 5:1-16

Mass Readings for May 4, 2019

Acts 6:1-7 // Psalms 33:1-2, 4-5, 18-19 // John 6:16-21

Mass Readings for June 5, 2019

Acts 20:28-38 // Psalms 68:29-30, 33-36 // John 17:11-19