Mass Readings for November 26, 2022

Revelation 22:1-7 // Psalms 95:1-7 // Luke 21:34-36

Mass Readings for November 27, 2022

Isaiah 2:1-5 // Psalms 122:1-9 // Romans 13:11-14 // Matthew 24:37-44

Mass Readings for November 28, 2022

Isaiah 4:2-6 // Psalms 122:1-9 // Matthew 8:5-11

Mass Readings for November 29, 2022

Sirach 44:1, 10-15 // Psalms 24:1-6 // Mark 10:17-21

Mass Readings for November 30, 2022

Romans 10:9-18 // Psalms 19:8-11 // Matthew 4:18-22

Mass Readings for December 1, 2022

Isaiah 26:1-6 // Psalms 118:1, 8-9, 19-21, 25-27 // Matthew 7:21, 24-27

Mass Readings for December 2, 2022

Isaiah 29:17-24 // Psalms 27:1, 4, 13-14 // Matthew 9:27-31

Mass Readings for December 3, 2022

Isaiah 30:19-21, 23-26 // Psalms 147:1-6 // Matthew 9:35--10:1, 5, 6-8

Mass Readings for December 4, 2022

Isaiah 11:1-10 // Romans 15:4-9 // Psalms 72:1-2, 7-8, 12-13, 17 // Matthew 3:1-12

Mass Readings for December 5, 2022

Isaiah 11:1-10 // Psalms 72:1-2, 7-8, 12-13, 17 // Romans 15:4-9 // Matthew 3:1-12