Mass Readings For October 2, 2018

Exodus 23:20-23 // Psalms 91:1-6, 10-11 // Matthew 18:1-5, 10

Mass Readings For October 3, 2018

Job 9:1-12, 14-16 // Psalms 88:10-15 // Luke 9:57-62

Mass Readings For October 4, 2018

Sirach 50:1, 3-4, 6-7 // Psalms 16:1-2, 5, 7-8, 11 // Galatians 6:14-18 // Matthew 11:25-30

Mass Readings For October 5, 2018

Job 38:1, 12-21; 40:3-5 // Psalms 139:1-3, 7-10, 13-14 // Luke 10:13-16

Mass Readings For October 6, 2018

Job 42:1-3, 5-6, 12-17 // Psalms 119:66, 71, 75, 91, 125, 130 // Luke 10:17-24

Mass Readings For October 7, 2018

Genesis 2:18-24 Psalms 128:1-6 Hebrews 2:9-11 Mark 10:2-16

Mass Readings For October 8, 2018

Galatians 1:6-12 // Psalms 111:1-2, 7-10 // Luke 10:25-37

Mass Readings For October 9, 2018

Galatians 1:13-24 // Psalms 139:1-3, 13-15 .// Luke 10:38-42

Mass Readings For October 10, 2018

Galatians 2:1-2, 7-14 // Psalms 117:1-2 // Luke 11:1-4

Mass Readings For October 11, 2018

Galatians 3:1-5 // Luke 1:69-75 // Luke 11:5-13